Ariston Care

Personlig assistans

Vår grundidé, att hjälpa och underlätta för andra människor, blir mycket tydlig när vi pratar om personlig assistans – speciellt som verksamheten startade med att brodern till Ariston Cares VD behövde just den hjälpen. KONTAKTA OSS KONTAKTA OSS, SÅ HÄLPER VI DIG

PERSONLIG ASSISTANS

Vi har djupa personliga erfarenheter av hur man skapar en meningsfull och väl fungerande vardag för människor med funktionshinder.

Mer om personlig assistans »

FÖR VEM?

Vi åtar oss uppdrag enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi vänder oss både till privatpersoner och myndigheter, till exempel kommuner och Försäkringskassan.

Läs mer »

VILKA TJÄNSTER?

Du får hjälp med allt från kontakten med myndigheter till utvärdering av vilka dina behov är, val av assistenter som passar just dig bäst, samt schemaläggning och mycket mer.

Mer om våra tjänster »

ARISTON CARE TAR SAMHÄLLSANSVAR

Vi har hjärtstartare hos samtliga av våra kunder.

Hjärt-lungfonden har i samråd med HLR-rådet tagit fram ett certifikat och sigill som hjärtsäkra företag kan använda för att berätta om sitt ansvar och ställningstagande.

Hjärtstartare borde finnas på alla arbetsplatser precis som brandsläckare. Hjärtstartaren är en brandsläckare för hjärtat!

Som ett led i att uppmärksamma och avhjälpa det faktum att endast 300 av 10 000 drabbade överlever har Hjärt-lungfonden i samarbete med HLR-rådet tagit fram ett certifikat och sigill som hjärtsäkra företag kan använda sig av. Genom att ta fram ett sigill hoppas man tydliggöra problemet med låg överlevnad och att fler inser hur viktigt det är och hjärtsäkrar sina företag.